Лабораторные работы Archives - FPGA

Лабораторные работы

 • ЛР4 > Побудова схеми двійкового суматора та віднімача. Арифметичні дії над двійковими числами

  Тема: Двійкові суматори Мета роботи: Вивчення правил виконання арифметичних дій над двійковими числами і дослідження принципів …

  16.

  01.2014
 • ЛР2 > Дослідження логічних функцій і комбінаційних схем. Побудова логічних функції за таблицею істиності

  Тема: Дослідження логічних функцій і комбінаційних схем, побудова ДДНФ та ДКНФ функцій за їх таблицями …

  15.

  01.2014
 • ЛР1 > Моделювання простих логічних схем на базових логічних елементах, стенд UP2 і його мікросхеми FLEX10K та МАХ7000

  Тема: Моделювання простих логічних схем на базових елементах, структура и особливості роботи лабораторного макету Altera UP2 Мета …

  15.

  01.2014
 • ЛР0 > Вступ до лабораторних робіт з курсу «Функціонально-логічне проектування»

  Тема: Структура лабораторного практикуму з курсу Функціонально-логічне проектування. Правила оформення звітів з лабораторних робіт   …

  15.

  01.2014
 • ЛР3 > Синтез дешифратора адреси на стенді Altera UP2

  Тема: Синтез дешифратора адреси Мета роботи: Отримання навичок синтезу та моделювання заданих комбінаційних схем в САПР …

  15.

  01.2014
 • ЛР6 > Модернизация процессорного устройства

  Содержание: Доработка процессорного модуля, созданного на предидущей работе. Расширение сиcтемы команд, подключение внешнего модуля памяти команд …

  14.

  07.2013
 • ЛР4 > Арифметические устройства и перемножители

  Содержание: Реализация умножителя и других арифметических устройств на Verilog и средствами мегафункций Quartus II Теоретические …

  12.

  07.2013
 • ЛР3 > Построение конечных автоматов

  Содержание: Создание с помощью конечных автоматов, реализующих счетчик по модулю 10 и формирователь бегущей строки …

  11.

  07.2013
 • ЛР2 > Работа с блоками памяти в Quartus II

  Содержание: Использование блоков памяти при созданиии проектов в Quartus II. Мега-Функции RAM: 1-PORT и RAM: …

  09.

  07.2013
 • ЛР1 > Реализация последовательного умножителя двух 8-разрядных чисел

  Содержание: Реализация дешифратора, мультиплексора, буферного элемента, триггеров, счетчиков, конечных автоматов и АЛУ на Verilog. Объединение …

  08.

  07.2013