АЦП AVR ATxmega - FPGA

АЦП AVR ATxmega

Аналого-цифрове перетворення в ATxmega

Аналого-цифровий перетворювач (АЦП) мікроконтролерів ATxmega реалізує 12-розрядне розширення і допускає швидкість перетворення до двох мільйонів запитів на секунду. Його особливості:

-    виміри можуть бути як на одиничному виводі, так і диференціальними. В останньому випадку для збільшення динамічного діапазону можливо включення підсилюючого какаду;

-    доступно декілька внутрішніх сигнальних входів;

-    перетворення може бути або програмно, або в якості реакції на подію якогось периферійного пристрою;

-    для отримання опорних напруг використовують як дуже точний внутрішній на 1 В, так зовнішні джерела;

-    доступний вбудований датчик температури;

-    виміри можуть здійснюватись одночасно по чотирьом каналам, кожному з яких відповідає набір керуючих регістрів (тобто для АЦП можна створити чотири незалежні конфігурації вимірів, і потім використовувати їх на власний розсуд в залежності від потреб програми).

-    в якості аналогових входів у мікроконтролерів ATxmega A використовуються порти A та B.

Аналоговий компаратор ATxmega

Аналоговий компаратор (AC) має нову функцію під назвою “режим вікна”, в якому використовується два модулі аналогових компараторів одночасно. Ви можете задати дві границі (нижню і верхню) і вхідний сигнал для порівняння. Результатом може бути ознака, що визначає, чи лежить порівнюване значення нижче, вище або всередині вікна. Також результат роботи аналогового компаратора може бути виведений на лінію порту введення/виводу.

 

Структурна схема аналогового компаратора

 

Література:

  1. Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров. Изд. 2е, переработаное и дополниное / Сост. Ю.А. Шпак—К.: «МК-Пресс», СПб.: «КОРОНА-ВЕК», 2011. – 544 с., ил.
  2. AVR XMEGA – 8/16-битные высокоэффективные маломощные флэш-микроконтроллеры. 
  3. Начинаем работать с микроконтроллерами XMEGA.
  4. AVR 8-bit XMMEGA А Manual. – 2012. – Rev. 1. – p. 432.

 

Автор: Чернишов В.О., ДК-12. ФЕЛ, КЕОА, НТУУ «КПІ».

  • Tweet