МКР 2 > Перелік завдань на модульну контрольну роботу №2 з курсу «Функціонально-логічне проектування» - FPGA

МКР 2 > Перелік завдань на модульну контрольну роботу №2 з курсу «Функціонально-логічне проектування»

Статьи по теме

  1. МКР 1 > Перелік завдань на модульну контрольну роботу №1 з курсу «Функціонально-логічне проектування»
  2. ЛР0 > Вступ до лабораторних робіт з курсу «Функціонально-логічне проектування»
  3. СРС0 > Вступ. Правила оформлення самостійних робіт з курсу «Функціонально-логічне проектування»

Тема: Завдання на Модульну контрольну роботу №2 з курсу «Функціонально-логічне проектування»

Структура модульної контрольної роботи №2

Основною метою модульних контрольних робіт є проміжний контроль знань студентів, за результатом якого викладачем виставляється атестація з предмету “Функціонально-логічне проектування”.

На виконання модульної контрольної роботи відводиться 1 година. Робота містить два завдання: 1 – відповідь на теоретичне питання, 2 – розробити лічильник на тригерах. Приклади контрольних питань, які виносяться на модульні контрольні роботи приведені нижче.

Приклади завдань

1) Что такое асинхронный импульсный автомат?

2) Построить счетчик на T, JK, D триггерах, модуль счета 7.

 

1) Привести основную модель асинхронного потенциального автомата.

Какую роль выполняют элементы задержки в схемах асинхронных потенциальных автоматов?

2) Построить синхронный цифровой автомат на D, RS, JK триггерах

Перелік теоретичних питань на МКР 2

1. Які сигнали називаються потенційними?

2. Які сигнали називаються імпульсними?

3. Імпульсний сигнал dx = 1 при зміні потенційного сигналу:

- З 1 на 0;

- З 0 на 1 і з 1 на 0;

- З 0 на 1?

4. Імпульсний сигнал d = 1 при зміні потенційного сигналу:

- З 0 на 1 і з 1 на 0;

- З 1 на 0;

- З 0 на 1?

5. Імпульсний сигнал  = 1 при зміні потенційного сигналу:

- З 0 на 1;

- З 1 на 0;

- З 0 на 1 і з 1 на 0?

6. Що означає тотожність dx ∙d = 0?

7. Що таке різницевий елемент?

8. Статична модель логічного елементу.

9. Динамічна модель логічного елементу.

10. Привести загальну динамічну модель для логічного елементу АБО-НІ (два входи).

11. Привести динамічну модель із змінною затримкою для логічного елемента АБО-НІ (два входи).

12. Привести динамічну модель з віртуальною затримкою для логічного елемента АБО-НІ (два входи).

13. Сталий та нестійкий стан логічного елемента.

14. Критичні і некритичні змагання логічних елементів.

15. Привести правила побудови логічних схем.

16. Що таке динамічна модель логічної схеми?

17. Що таке стан входу логічної схеми?

18. Що таке внутрішній стан логічної схеми?

19. Що таке стан виходу логічної схеми?

20. Які стану входу називаються сусідніми?

21. Які внутрішні стани називаються сусідніми?

22. Коли логічна схема знаходиться в стійкому стані?

23. Коли логічна схема знаходиться в нестійкому стані?

24. Що означає відсутність стійких станів в логічній схемі для деяких станів входу?

25. Що таке повне стан логічної схеми?

26. Що являє собою таблиця переходів?

27. Як будується граф переходів?

28. Що таке порядок комбінаційної схеми із зворотними зв’язками?

29. Як за таблицею переходів визначити є логічна схема комбінаційною або послідовною?

30. Які висновки можна зробити при дослідженні логічної схеми, вирішуючи систему логічних рівнянь?

31. Привести схему RS-тригера в базисі ТА-НІ.

32. Яка вхідна комбінація заборонена для RS-тригера в базисі ТА-НІ і чому?

33. Як отримати МДНФ функції, вільну від змагань, по картам Карно?

34. Як отримати МКНФ функції, вільну від змагань, по картам Карно?

35. Яке розкладання для функцій використовується для перевірки можливості виникнення критичних змагань?

36. При виконанні яких умов в схемі можуть виникнути критичні змагання?

37. Що таке асинхронний потенційний автомат?

38. Що таке синхронний автомат?

39. Що таке асинхронний імпульсний автомат?

40. Привести основну модель асинхронного потенційного автомата.

41. Яку роль виконують елементи затримки в схемах асинхронних потенційних автоматів?

42. Записати функцію переходів автомата, функцію виходу автомата.

43. Що таке стан входу автомата?

44. Що таке внутрішній стан автомата?

45. Що таке стан виходу автомата?

46. Чому автомати називають кінцевими автоматами?

47. Що необхідно задати для формального завдання автомата?

48. Що таке повністю певний автомат?

49. Що таке неповний автомат?

50. Що представляють собою автомати без виходу і коли вони використовуються?

51. Сусідні стану входу, сусідні зміни станів входу.

52. Що таке переходи, і які переходи називаються сусідніми?

53. Записати функцію переходів і функцію збудження елементів пам’яті.

54. Сталий та нестійкий стан елементів пам’яті.

55. Сталий стан автомата, записати умова стійкості у векторній формі.

56. Змагання стійких станів.

57. Прості переходи і автомати з простими переходами.

58. Складні переходи і автомати зі складними переходами.

59. Автоколивальні процеси в схемах.

60. Обмеження, що накладаються на частоту зміни станів входу автомату.

61. Чому необхідно синтезувати КС, вільну від змагань?

62. Від чого залежить швидкодія автомату?

63. Яке умова повинна виконуватися для автоматів з простими переходами для правильної роботи?

64. Яке умова повинна виконуватися для автоматів зі складними переходами для правильної роботи?

65. Чому виникають змагання елементів пам’яті? Як уникнути таких змагань?

66. Шість умов правильної роботи автомату. Які з них є необхідними, а які достатніми?

67. Основне призначення елементів пам’яті.

68. Основне призначення елементів затримки.

69. Що таке повна система переходів автомату?

70. Що таке асинхронний потенційний тригер?

71. Як описується закон функціонування тригерів?

72. Скільки входів і виходів має асинхронний потенційний тригер?

73. Записати словесний опис асинхронного потенційного RS-тригера.

74. Які вхідні комбінації заборонені для RS-тригера в базисах И-НЕ і ИЛИ-НЕ і чому?

75. Привести схеми RS-тригера в базисі И-НЕ і ИЛИ-НЕ.

76. Що означають прямий і інверсний виходи тригера (в деякі моменти часу вони приймають однакові значення).

77. Записати словесний опис асинхронного потенційного DL-тригера.

78. Як досягається збільшення швидкодії асинхронних потенційних автоматів?

79. Привести загальну модель асинхронного потенційного автомата.

80. Як задається автомат за допомогою таблиці переходів?

81. Що являє собою таблиця переходів асинхронного потенційного автомата?

82. Вимоги, які пред’являються до вихідних сигналів при довизначення.

83. Що таке кодування станів?

84. Що являє собою граф переходів асинхронного потенційного автомата?

85. Що таке первісна таблиця переходів?

86. Як заповнюється первісна таблиця переходів?

87. Що таке лічильник?

88. Що таке модуль або коефіцієнт перерахунку?

89. Як лічильник змінює свої внутрішні стани?

90. Що таке реверсивний асинхронний потенційний лічильник?

Дополнительная информация по теме:

  • Tweet