Огляд Quartus II - FPGA

Огляд Quartus II

Статьи по теме

 1. FAQ: Quartus II web edition
 2. FAQ: Создание нового проекта в Quartus II
 3. ЛР1 > Знакомство со средой проектирования Quartus II. Создание проекта
 4. FAQ: Версии проекта в Quartus II
 5. ЛР2 > Работа с блоками памяти в Quartus II
 6. ЛР3 > Компиляция проекта в среде Quartus II. Анализ результатов компиляции
 7. Генетичний алгоритм для синтезу квазіоптимальних топологій мереж на кристалі

Програмне забезпечення Quartus II

Програмне забезпечення Quartus II включає в себе набір інструментальних засобів для розробки проекту і його перевірки і об’єднує в собі програмне середовище розробки програмного забезпечення для вбудованих систем. Крім того, Quartus II інтегрований з програмним забезпеченням EDA третіх фірм, що забезпечує найбільш зручне середовище для розробки проектів SOPC. На відміну від інших програмних продуктів, призначених для проектування, Quartus II підтримує розробку в єдиному середовищі програмного забезпечення проекту для апаратних засобів PLD, а також для програмного забезпечення вбудованого процесора. Завдяки застосуванню в проекті методики LogicLock програмне забезпечення Quartus II є єдиним програмним забезпеченням, що підтримує проектування апаратних засобів PLD за методологією проектування на основі часткових блоків, що збільшує продуктивність проектувальника і скорочує цикли проектування та перевірки проекту (табл. 7)[5].

Основні властивості програмного забезпечення Quartus II

Властивість  Опис 
Методологія проектування LogicLock Використовує проект, що складається з попередньо оптимізованих часткових блоків, що дозволяє скоротити час розробки всього проекту в цілому, полегшує швидку перевірку проекту і дозволяє розробляти колективний проект групі розробників
PowerFit Place–and–Route Покращує продуктивність, розумно оптимізуючи проекти по синхронізації і виконуючи швидку компіляцію
SignalProb In–System Verification Зменшує час перевірки, дозволяючи підключати внутрішні точки схеми проекту користувача, що знаходяться всередині кристала, до невикористаних вивідів мікросхеми для підключення зовнішнього контрольного обладнання при збереженні синхронізації і маршрутизації первісної схеми
SignalTap Embedded Logic Analysis Зменшує час перевірки, дозволяючи проектувальникам фіксувати внутрішній сигнал, оцінювати його поведінку в реально працюючій системі без підключення зовнішніх пробників і без змін файлів проекту користувача
Nativelink Integration  Дозволяє робити інтеграцію програмного забезпечення Quartus II зі стороннім програмним забезпеченням
Design–Specific IBIS Model Generation Забезпечує можливість роботи з перевірки правильного функціонування сигналів сторонньому програмному забезпеченню
Розробка вбудованого програмного забезпечення  Інтегрує програмне забезпечення С / С++ з розробки та налаштування програм для вбудованих процесорів

 

Посилання:
Каршенбойм И.Г. Stratix — новый уровень системной интеграции от Altera / И. Г. Каршенбойм // Компоненты и технологии. — 2002. — №8.

Автор: Попов Ю.І., ДК-11, КЕОА, ФЕЛ, НТУУ «КПІ».

Дополнительная информация по теме:

 • FAQ: Назначение RTL Viewer в Quartus II
 • FAQ: Архивация и восстановление проекта в Quartus II
 • FAQ: Задание моделируемых сигналов в окне waveform Quartus II
 • FAQ: Quartus II web edition
 • FAQ: Назначение Technology Map Viewer Quartus II
 • Tweet