Тестування та верифікація цифрових систем: Курс лабораторних робіт Archives - FPGA

Тестування та верифікація цифрових систем: Курс лабораторних робіт

Основною метою виконання лабораторного практикуму полягає у придбанні студентами практичних знань та навичок розробки, дослідження та верифікації цифрових схем з використанням середовища проектування Visual Studio, ModelSim та інтерфейсу PLI/VPI.
Список рекомендованої літератури
Основна література:
1. Sutherland S. The Verilog PLI Handbook: A User’s Guide and Comprehensive Reference on the Verilog Programming Language Interface, Second Edition / S. Sutherland. – Kluwer Academic Publishers, 2002. – 784 p.
2. Palnitkar S. Verilog HDL: A Guide to Digital Design and Synthesis, Second Edition / S. Palnitkar. – Prentice Hall PTR, 2003. – 496 p.
3. Glasser M. Open Verification Methodology Cookbook / M. Glasser. – Springer, 2009. – 235 p.
Додаткова література:
1. IEEE Std 1364-2001. IEEE Standard Verilog® Hardware Description Language. – Revision of IEEE Std 1364-1995; Published 28.09.2001. – NY: The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2001. – 778 p.
2. Соловьев В.В. Проектирование цифровых систем на основе программируемых логических интегральных схем / В.В. Соловьев – М.: Горячая линия – Телеком, 2001. – 312 с.
3. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: Учеб. пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. – 2 е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004.

 • ЛР6 > Застосування робочих областей PLI

  Тема: Створення додатків PLI, які застосовують області даних та обробників подій симулятора. Переваги, що надають …

  26.

  04.2013
 • ЛР5 > Перевірка функції на повернення помилки та отримання аргументів симулятора

  Тема: Застосування функцій vpi_get_vlog_info, vpi_chk_error. Аналіз структури t_vpi_error_info. 1. Теоретичні відомості Запуск симулятора при неправильних аргументах …

  20.

  04.2013
 • ЛР4 > Організація доступу до масивів в VPI / PLI

  Тема: Організація однотипних даних у масиви. Звернення до комірок масиву в PLI доданках. 1. Теоретичні відомості …

  19.

  04.2013
 • ЛР3 > Зчитування / запис даних більших за 32 біт

  Тема: Застосування PLI структури t_vpi_value для зчитування та запису даних, що більші за 32 біти …

  16.

  04.2013
 • ЛР2 > Застосування різних типів процедур PLI. Процедура знаходження часу симуляції

  Тема: Типи процедур PLI. Застосування функції vpi_get_time для зчитування часу моделювання 1. Теоретичні відомості Verilog PLI …

  15.

  04.2013
 • ЛР1 > Розробка користувацьких системних функцій Verilog

  Тема: Системні функції та функції користувача в Verilog. Створення користувацької функції та функції її реєстрації …

  12.

  04.2013