Цифрові сигнальні процесори TMS320C55x фірми Texas Instruments: Курс лабораторних робіт

Курс лабораторних робіт охоплює наступні теми: CCS, робота з фіксованою точкою, ДПФ, КІХ-фільтри,
БІХ-фільтри, ШПФ.
Тематика робіт:
1. Використання Code Composer Studio
2. Основи програмування мовою асемблер
3. Робота ЦСП з даними у форматі з фіксованою точкою.
4. Дискретне перетворення Фур’є
5. Реалізація КІХ-фільтрів
6. Реалізація БІХ-фільтра з використанням TMS320C55x
7. Швидке перетворення Фур’є

1 2