Доп. Мат. 3 > Властивості послідовного інтерфейсу PS/2 та його налаштування

Тема: Характеристика послідовного інтерфейсу PS/2 mini-DIN

Послідовний інтерфейс дозволяє вводити дані від зовнішніх пристроїв (“миша” і клавіатура) в мікросхему FLEX. Вхідним раз’ємом інтерфейсу служить 6-контактний роз’єм PS/2 mini-DIN.

Для введення даних використовується синхронний послідовний протокол. Синхронізація передачі здійснюється сигналами CLK і DATA. При відсутності передачі CLK приймається за логічну “1”, а DATA може мати значення “0” або “1”.

Кожен такт передачі слова даних містить стартовий біт, пакет даних, біт контролю непарності, і стоповий біт. Стартовий біт – логічний “0”, стоповий біт – логічна “1”. Період передачі одного слова даних становить від 30 до 50 мкс, тривалість пакета даних – від 5 до 25 мкс. Пакет даних починається з молодшого біта (DATA0 до DATA7). Формат пакета даних наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Формат пакета даних послідовного інтерфейсу

 

Packed Number D7  D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0 
YV  XV  YS  XS 
X7  X6  X5  X4  X3  X2  X1  X0 
Y7  Y6  Y5  Y4  Y3  Y2  Y1  Y0 

 

В таблиці позначено:

L – Left button state (стан лівої клавіші: 1 – відповідає натисненню);

R – Right button state (стан правої клавіші: 1 – відповідає натисненню);

X0-X7 – Значення переміщення по координаті X;

Y0-Y7 – Значення переміщення по координаті Y;

XS, YS – Знак (направлення) переміщення (1= negative);

XV, YV – Вихід за межі області переміщення (1 = positive).

Переміщення миші відповідає декартовій системі координат: переміщення вправо – додатне, переміщення вліво – від’ємне, переміщення вгору – додатне, переміщення вниз – від’ємне. Величина руху – функція швидкості руху миші: чим швидше рух, тим більше величина.