Функціонально-логічне проектування: Самостійна робота студентів

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів по курсу «Функціонально-логічне проектування».
Структура курсу:
– Системи числення;
– Основи машинної арифметики з двійковими числами;
– Тригери.