Функціонально-логічне проектування: Курс лабораторних робіт

Основною метою цього циклу робіт є прищепити вміння і звички поводження з сучасними цифровими схемами, випро-бування їх електричних характеристик, обробка результатів експериментів і використання їх для проектування.
У лабораторних роботах вивчаються прості базові логічні та комбінаційні схеми компонентної схемотехніки та мікроеле-ктроніки, різні елементи жорсткої логіки і методи поліпшення їх експлуатаційних характеристик.
Теми робіт: 1. Моделювання простих логічних схем на базових е-лементах; 2. Дослідження логічних функцій і комбінаційних схем; 3. Синтез дешифратора адреси; 4. Двійкові суматори.